FITNESS STYL – FILOSOFIE WELLNESS

FITNESS STYL – FILOSOFIE WELLNESS

Fitness styl – filosofie wellness

Stále častěji dnes můžeme kolem sebe slyšet pojem wellness. Ne vždy je používán správně a často dochází k jeho devalvaci. Nezaslouží si však naše zavržení, spíše naopak. Vždyť vychází z krásné myšlenky starých Řeků o spojení duševní a tělesné krásy.

V antice nazývali toto spojení „kalokagátia“, naše současnost jej shrnuje do pojmu wellness. Spojují se v něm dvě anglická slova – well-being (dobré bytí) a happiness (štěstí, blaženost). Jde tedy o to, abychom dosáhli vnitřní i vnější harmonie osobnosti a cítili se trvale dobře. Ve své moderní podobě se stává stále častěji životní filozofií lidí, kteří chtějí žít zdravý a kvalitní život a uvědomují si, že proto budou muset něco udělat. Mnozí chápou wellness příliš jednostranně, jde jim například jen o dostatek pohybu nebo o zdravou stravu. Ve skutečnosti je to ale pestrá skládanka, která zahrnuje duševní i tělesné aktivity a bez vzájemného propojení nemůžeme nikdy dosáhnout vytoužené harmonie.

Někteří odborníci přirovnávají wellness ke koktejlu, který je namíchán z těchto „přísad“: pohyb, zdravá výživa, péče o tělo, mentální rozvoj, mezilidské vztahy a komunikace, kontakt s přírodou.

Nejčastější pojmy s wellness spojované jsou právě pohyb a zdravá výživa, které jsou v dnešní společnosti stále populárnější. Fitness styl vyvolává stále větší zájem mezi lidmi a to je pozitivní.

Až se ve fitness centru a u kuchyňského stolu trochu rozkoukáte, přijdete možná na to, že fitness styl má sklony proniknout do každého zákoutí vašeho života.

Všechny tyto pozitivní momenty nám pomohou se lépe vypořádat s denními starostmi i stresem, který na nás často útočí.