KRUHOVÝ TRÉNINK

KRUHOVÝ TRÉNINK

Princip a sestavení kruhového tréninku

Jedná se o posilovací metodu, která je specifická především spojením rozvoje silových a vytrvalostních schopností. Cvičební princip spočívá v tom, že cvičenec po odcvičení jednoho cviku plynule přechází na cviční dalšího až do odcvičení celé série cviků, poté je čas na delší odpočinek. Tato forma cvičení nedovolí přílišné zklidnění organismu a pokles tepové frekvence v průběhu tréninkové jednotky, čímž udržuje trénink ve vyšší náročnosti.

Tréninková jednotka je většinou sestavena z max. 12 cviků na různé svalové skupiny, které se pravidelně střídají v závislosti na zatížení kardiovaskulárního systému (jinými slovy ženeme krev nahoru-dolů-nahoru-dolů). Tento druh cvičení je již náročnější, ale samozřejmě i tak je důležité, aby cvičení bylo prováděno technicky správně = kvalita tréninku.

Při stavbě (plánování) tréninku zohledňujeme náročnost jednotlivých cviků a po zatěžujícím cviku přichází méně náročný. Další proměnnou, kterou lze ovlivnit tréninkovou náročnost je krom obtížnosti cviků také interval po který se budou jednotlivé cvičení provádět a interval pro odpočinek mezi jednotlivými cviky (zjednodušeně řečeno pro přesun na jiný cvik). Tyto intervaly nejsou stejně dlouhé a jednotlivě se liší v závislosti na zdatnosti cvičenců.

Rozdílná výkonnost cvičenců

Dle mého názoru je vhodnější při rozdílné výkonnosti stanovit místo časového intervalu počet opakování, které provedeme u každého cviku a poté se přemístíme na další cvik s uvedeným počtem opakování. Není nutné tedy sledovat čas a rozdílnou výkonnost lze zohlednit úpravou počtu opakování. Po odtrénování celé série (okruhu) následuje odpočinek. I v případě kruhového tréninku je nutné se dostatečně a kvalitně rozcvičit (zahřát, protáhnout – strecink), aby byl organismus připravený na následující zatížení.

A jelikož je tato forma tréninku stále populárnější, připravil jsem si pro vás v další fázi tréninkové plány, které určitě stojí za vyzkoušení.

Pouze pro registrované! 🙂