PLÁNOVÁNÍ A EVIDENCE TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU

PLÁNOVÁNÍ A EVIDENCE TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU

Jak je důležitá evidence a v čem nám může pomoci?

Dlouhodobý cíl máte vytyčený (zapsaný u nás v profilu) z předchozí rady a z vlastních zkušeností vím, že ideální je tento cíl rozdělit na kratší časové úseky (měsíční, čtvrtletní), které napomáhají plánování a kontrole nad tréninkovým programem (jít krůček po krůčku do cíle). Plánování a evidence tréninkového programu je velmi užitečná pomůcka, která směřuje trénink k celkovému zkvalitnění. Jak tedy plánovat a evidovat? Doporučuji si zavést samostatný tréninkový deník (ať už v podobě diáře, samotného sešitu, přehledné tabulky apod.) pro schéma frekvence zatížení.

Např.: pan K. je začátečník a má cíl stanovený na 3 měsíce, podle návodu jej rozdělí na měsíční cykly, v prvním cyklu má doporučený trénink – 2 tréninky zpevňovací a 2 samostatné tréninky s aerobní činností (35 min.)

Schéma frekvence zatížení (zde si stanovíme v který den bude pan K. cvičení provádět)

tabulka:

Snímek obrazovky 2016-02-20 v 14.03.50

(pan K. jako začátečník a pracující, nemá v týdnu takové časové možnosti jako o víkendu a jelikož potřebuje dostatečnou dobu pro regeneraci po tréninku má v týdnu mezi cvičením 1 den volno, o víkendu má více možností odpočívat proto nevadí, že hned po pátečním zpevňovacím tréninku přijde v sobotu aerobní trénink a následný den opět volno).

Plánujte a evidujte si svůj trénink! Co jste si naplanovali se snažte splnit a splněné barevně odlišit. Se zvyšující se zdatností se musí vyvíjet i samotný trénink k postupnému a úspěšnému dosažení vytčených cílů. Evidence vám pomůže ke zpětné analýze danného období a dosažených výsledků. Naplánujte si svůj program cvičení!