TEPOVÁ FREKVENCE

TEPOVÁ FREKVENCE

Tepová frekvence, jak ji spočítat?

Tepová frekvence (TF) je jediným objektivním způsobem měření úrovně fyzické aktivity běžné populace. Každý sportovec by měl vědět jaká je jeho max. TF a umět s ní pracovat.

Měření TF lze provádět 2 způsoby – manuálně a elektronicky. Manuální metoda se provádí v klidu, tudíž musíte přerušit fyzickou aktivitu, přiložením 2 prstů (nejčastěji levé ruky) na vřetenní tepnu nad zapěstím na palcové straně. TF takto počítáme po dobu 10 vteřin a poté ji vynásobíme 6, výsledkem je TF za minutu. K přesnějšímu měření se využívá elektronické měření TF. Elektronický měřič neboli sporttester se skládá z přijímače (nejčastěji v podobě hodinek) a vysílače v podobě hrudního pásu, který je umístěn na holém těle v úrovni pod prsním svalstvem. Výhodou je nepřetržité měření a sběr informaci, které se ukládají do přijímače, lze tedy zpětně pracovat s naměřenými hodnotami.

Základním údajem u tepové frekvence (TF) je hodnota maximální TF. Lze ji poměrně přesně změřit vyšetřením na specializované klinice u sportonvího lékaře nebo pro běžné účely ji lze odvodit pomocí výpočtu Tanakovy metody: TFmax. = 208 – (0,7 x věk)

Pro přesnější výpočet zjistíme ještě hodnotu klidové TF. Tu zjistíme jednoduše, ráno po probuzení si změřte tep, ještě než vstanete z postele. Měření proveďte manuální metodou na zápěstí (viz. rada výše v článku) po dobu 10 vteřin a vynásobte 6, zjistíte klidovou TF za minutu. Přesnější hodnoty dosáhnete zprůměrováním naměřených hodnot po dobu 3 dnů, vyrovnají se tak případné výkyvy v TF.

Dle těchto hodnot max. TF a klid TF můžeme určit rezervu tepové frekvence (TFrez.), aerobní práh, odvodit a doporučit tréninkové zóny pro daný účel tréninku. Pro výpočet cílových tréninkových zón se využíva tzv. Karvonenova formule:

(TFmax. – TFklid) x intenzita % + TFklid = tréninková zóna

Přiklad: žena ve věku 30 let, TFklid 65 tepů

TFmax. = 208 – (0,7 x 30) = 187

TFrez. = TFmax. – TFklid = 187 – 65 = 122

tréninkové pásmo 40 – 60%

– 122 x 0,40 + 65 = 49 + 65 = 114

– 122 x 0,60 + 65 = 73 + 65 = 138

Spočítejte si svoji tepovou frekvenci.